Werkwijze

Why: Creating healthy buildings for happy lives

Onze steden verdichten. Dat is niet alleen noodzakelijk, het is ook goed nieuws. Want ze worden daardoor duurzamer.

Om die grotere dichtheid leefbaar te houden, is het van belang dat we aandacht hebben voor het geluk en de gezondheid van de stedeling. Drie onderwerpen blijken hier grote impact op te hebben: verbondenheid, invloed en gezondheid. Daarom ontwerpt Juli vastgoed dat aansluit bij deze behoeftes. Vastgoed dat is gericht op blijvende waarde en niet op alleen directe winst.

How: onze tools

De vastgoedwereld is vaak gericht op directe winst. Wij focussen op waarde; op het creëren van gebouwen die duurzaam winstgevend zijn, doordat ze vastgoedwaarde en maatschappelijke waarde samenbrengen. Daarom richten wij ons op álle belanghebbenden van onze projecten: gebruikers, ontwikkelaars, investeerders, gemeenten. We werken hierbij met diverse tools, waaronder co-design en co-creatie sessies.

In ieder project stellen we de thema’s Geluk en Gezondheid centraal en maken we ons sterk om de thema’s verbondenheid, invloed en gezondheid te realiseren. De tools die we hierbij inzetten zijn onder andere het Geluks-PvE  (Geluks-Programma van Eisen) en de 5-jaar-na-dato gesprekken. Ook breiden we voortdurend onze kennis over deze thema’s uit.

What: onze projecten

We hebben onszelf ten doel gesteld dat ieder nieuw project op ten minste 3 subthema’s scoort (liefst meer natuurlijk!) en zo echt bijdraagt aan het geluk van zijn gebruikers. Bij iedere projectbeschrijving vermelden we de scores en geven we je een kijkje in de keuken van het project: het achtergrondverhaal, onze aanpak, het eindresultaat én… evaluaties van belanghebbenden. Geen droog verhaal, maar een verhaal over geluk en gezondheid. Omdat we erin geloven.

Geluk, Gezondheid & Groen

In de afgelopen 25 jaar hebben we meer dan 250 gebouwen en herontwikkelingen gerealiseerd. Daarbij zijn we ons steeds meer gaan richten op het krachtig verweven van de belangen van álle belanghebbenden. Want dan kun je vastgoedwaarde en maatschappelijke waarde effectief samenbrengen, en kom je tot gebouwen die duurzaam winstgevend zijn.

Gebouwen en buurten die bijdragen aan het geluk van de gebruikers, worden beter onderhouden en zorgen voor lagere onderhoudskosten én lagere ziektekosten. Ze dragen bovendien bij aan minder eenzaamheid en maken het mogelijk om langer alleen thuis te kunnen blijven wonen, twee onderwerpen die op dit moment echt aandacht vragen. Het blijkt dat verbondenheid, invloed en gezondheid de belangrijkste beïnvloeders zijn van geluk.

Verbondenheid, invloed & gezondheid

 • Verbondenheid gaat over gemeenschappen, over trots en samen stad zijn. Subthema’s hierbij zijn:
  • collectiviteit stimuleren
  • trots creëren
  • meer dan wonen/ werken alleen
 • Invloed gaat over inbreng in het ontwerp, maar ook over flexibiliteit. Subthema’s hierbij zijn:
  • betrokkenheid (van stakeholders) bij ontwerp: co-design
  • betrokkenheid (van bewoners) bij creatie en beheer: co-creatie
  • veranderbaarheid van het gebouw
  • betaalbaarheid
 • Gezondheid gaat over gezonde materialen, groen, goede installaties, gezond bewegen. Subthema’s hierbij zijn:
  • natuur inclusief ontwerpen
  • gezonde en natuurlijk materialen toepassen
  • gezond binnenklimaat
  • gezonde gebruikspatronen stimuleren

Om deze thema’s effectief te verwerken in onze ontwerpen, maken we gebruik van een aantal tools: co-design, co-creatie, co-analyse/5-jaar-na-dato interviews met gebruikers, het Geluks-PvE (Geluks-Programma van Eisen), de Geluks-Morfologische kaart en de Gelukkige Gebouwen Test. Architectuur met een grote A ontwerpen is ook één van de mogelijke tools om aan dit geluk bij te dragen (trots), maar het is voor ons nooit het doel.

Lees verder voor meer achtergrondinformatie: