geluk & gezondheid, tools

Vastgoed vergeluksaanpak

Voor beleggers en ontwikkelaars zijn de thema’s Geluk en Gezondheid steeds belangrijker aan het worden binnen hun vastgoedprojecten. Maar hoe dat aan te pakken? Een gepersonaliseerd G&G PvE, een ambitiedocument voor een beoogde ontwikkeling, workshops; de verzoeken die we krijgen zijn divers.

Lente

Geluk hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, het kan zitten in de kleine dingen. Zoals op een onverwacht zachte lentedag tussen het klussen door even voor je huis zitten, beetje pielen op je gitaar, terwijl je kleine kinderen op het autovrije pleintje spontaan gaan spelen met de buurkinderen van verderop en het jonge stel dat net nieuw is een praatje komt maken. Verderop besluiten wat buren spontaan om ’s avonds samen te gaan eten en zetten vast wat tafels buiten tegen elkaar. Als er nog meer buren langs lopen, sluiten die gezellig aan en gaan zitten op een verhoogde stoepband. Werkt prima. Terwijl de dag ten einde loopt, geniet iedereen na van een dag ontspannen buiten zijn, spontane gezelligheid, praatjes met de buren die je eigenlijk nog nooit had gesproken, maar waar je onverwacht een leuke klik mee blijkt te hebben.

Geluk doet ertoe

Even ontspannen buiten kunnen zitten, wat groen om je heen hebben, een plek hebben om spontaan contact te maken en verbinding te voelen met je buren, je met aandacht vormgegeven huis en buurtje; het doet ertoe. Het maakt je gelukkiger. Het vermindert eenzaamheid en daarmee ziekte en zorgkosten. Het draagt eraan bij dat we beter voor elkaar en voor de buurt zorgen.

En het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Het gaat vooral om de juíste keuzes maken. Alleen weten we soms niet wat dan die geluk- en gezondheidsbevorderende keuzes concreet zijn.

We merken dat er vanuit de vastgoedwereld steeds meer behoefte is aan kennis over het verhogen van geluk en gezondheid door goed ontworpen vastgoed en stedenbouw. Om hierin te ondersteunen heeft Juli Advies haar adviesproductportfolio verder uitgebreid.

Bewonerstevredenheid verhogen

Zo werden we recent benaderd door een grote landelijke belegger over bestaand vastgoed. Functioneel voldoet het appartementencomplex prima aan alle eisen, maar de huurderstevredenheid willen ze graag verhogen. Ze vroegen Juli Advies mee te denken over hoe dat systematisch en op basis van ons Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid aan te pakken.

Een van de tools de we voor hen willen inzetten is de Quickscan. Daarmee onderzoeken we snel en krachtig wat ingrepen zijn die een (groot) positief effect hebben op het woon/leefplezier en die binnen de huidige stand van zaken en redelijke kosten kunnen worden aangepast.

Quickscans

In een ander project passen we voor een ontwikkelaar die Quickscans juist weer toe op nog te ontwikkelen plannen. De stedenbouwkundige opzet was al gemaakt, net als het schetsontwerp. Een mooi moment om onze kennis van het vakgebied Omgevingspsychologie in te zetten en de gemaakte plannen te analyseren; hoe kan met haalbare wijzigingen grote meerwaarde op het gebied van geluk en de gezondheid behaald worden?

Soms gaat het om het parkeren net anders te plaatsen, zodat er meer ruimte overblijft voor buiten spelen en plekken voor spontane ontmoetingen van buurtbewoners. Soms om het toevoegen van elementen met groen of hout; omdat dit mensen helpt ontspannen. En zo zijn er legio mogelijkheden. Onze Morfologische Kaart is hierbij een hele handige tool.

Ambitiedocumenten

Op 1 Januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Hierin beschrijven gemeentes aan welke eisen op het gebied van programma, stedenbouwkundige inpassing, architectuur, doelgroepen, mobiliteit en duurzaamheid nieuwe plannen moeten voldoen. Door het maken van een Ambitiedocument voor een nieuw planinitiatief, met daarin de ambities voor de beoogde ontwikkeling en wat dit voor de wijk gaat betekenen, wordt aan de gemeenteraad een leidraad gegeven om mee te werken. Wij merken dat door onze opdrachtgevers te helpen deze planinitiatieven ook te doordenken op het gebied van geluk en gezondheid en dit te verwerken in een ambitiedocument, nieuwe initiatieven sneller worden omarmd door gemeentes. We helpen dan bij zowel het analyseren als en schrijven.

Juli Advies los van Juli Ontwerp

We hebben Juli Advies bewust los gehouden van Juli Ontwerp en dat is een goede keuze. We merken dat opdrachtgevers zoals gemeentes, ontwikkelaars en beleggers zich hierdoor vrij voelen om ons in te zetten voor onze kennis en advies en daarna de vrijheid hebben om, als ze dat willen, hun vaste architectenbureau het SO te laten uitwerken naar VO. Het was voor ons een logische keuze; we vinden belangrijker dát steden gelukkiger en gezonder worden, dan dat al die projecten door ons worden uitgewerkt tot VO en realisatie. Dus onze kennis verspreiden en onderdeel te maken van plannen, tenders, ambitiedocumenten en participatieprojecten heeft voor ons prioriteit. Maar dat we nog vaak wél gevraagd worden plannen op te pakken en verder uit te werken met Juli Ontwerp vinden we uiteraard leuk; we vinden het heerlijk om onze 30+ jaar ervaring op projecten los te laten en vakkundig slimme ontwerpen te maken waar toekomstige bewoners, gemeentes én opdrachtgevers gelukkiger van worden.