Vancouver observations

Vancouver blog #09: ‘The Green City’

Wat maakt Vancouver zo’n aantrekkelijke stad om te wonen? Een van de dingen die echt opvalt, is dat het zo heerlijk groen is. Zowel in de stad als er omheen: overal is veel en ‘echte natuur’ aanwezig. Door ons lange verblijf hier merken we hoe belangrijk het is om dat binnen handbereik te hebben.

Natuur binnen handbereik

Natuurlijk bestaat er in Nederland ook ‘echte natuur. We hebben prachtige Nationale Parken. Maar waar het ook om gaat, zo merken we dit jaar, is de bereikbaarheid ervan vanuit de stad.

Neem Stanley Park, het grootste stadspark van Noord-Amerika. Dit ligt direct naast downtown Vancouver; je loopt zo vanuit de stad het park in. De naam is verwarrend, want het is feitelijk geen park dat ontworpen en aangeplant is, maar een oorspronkelijk bos met nog eeuwenoude hoge bomen als Western Red Cedar en Douglas Fir. Uiteraard zijn er wel aanpassingen gedaan om het park toegankelijk te maken voor recreatieve doeleinden, maar in de basis is het echte natuur. Er komt dan ook nog veel echt wild voor, zoals wilde honden (coyote’s), bevers en wasberen.

En Stanley Park is eigenlijk maar klein als we het vergelijken met de bergen in North Vancouver of het water van de Georgia Strait. Daar komen zelfs beren, wolven, poema’s, elanden en herten in de bossen voor. En walvissen, orka’s, zeeleeuwen en zeehonden in het water. Allemaal op zeer korte afstand van de stad en daarmee bereikbaar voor iedereen. Geen wonder dat eigenlijk iedereen hier in de weekenden tijd besteed.

Groen in de stad niet als sluitpost

En ondanks alom aanwezige natuur in de directe omgeving – of wellicht dankzij? – is het opvallend hoe groen de stad en vooral ook de buurt waar wij wonen is.

Ik schreef in mijn eerdere blog’s al over het park vlakbij ons huis en stedenbouwkundige eisen aan de inrichting, maar ik zie het ook duidelijk terugkomen bij de realisatie van nieuwbouwprojecten. De tuinen worden volledig aangelegd, met veel aandacht voor (inheemse) beplanting, waterberging en zoveel mogelijk behoud van bestaande bomen. Voorafgaand aan de start van de bouw worden bestaande bomen ook zorgvuldig beschermd met hekwerken en oranje afzetlinten om te voorkomen dat de boom beschadigd bij de werkzaamheden. Groen is geen sluitpost, maar een onlosmakelijk onderdeel van de planvorming. En de kosten van onderhoud zijn van ondergeschikt belang.

"Groen is een onlosmakelijk onderdeel van de planvorming, geen sluitpost."

HANS SCHEPMAN | JULI ONTWERP

Meer groen = meer welvaart

Enkele maanden terug verscheen een onderzoek naar de effecten van groen in de stad. Daaruit bleek dat er in Canadese steden een overeenkomst bestaat tussen het gemiddelde inkomen van de bewoners van een wijk en de hoeveelheid bomen en biodiversiteit. Hoe welvarender de wijken zijn, hoe meer bomen er staan en hoe hoger de biodiversiteit is. Het gaat om hele grote verschillen in aantallen bomen; in arme delen zijn ruim 50% minder bomen te vinden.

Hetzelfde onderzoek noemt nog meer voordelen van bomen in de buurt; betere mentale gezondheid van de bewoners en het dempende effect op de temperatuur (oftewel de verkoelende werking van bomen op de temperatuur in de stad). En zelfs meer toerisme.

Petitie voor verplicht natuurinclusief bouwen

Of de verschillen in groen tussen rijke en arme buurten in Nederland ook zo duidelijk zijn, weet ik niet. Maar de voordelen zoals hierboven genoemd, zijn universeel. Groen zou ook in Nederland veel meer aandacht moet krijgen en integraal onderdeel van de planvorming moeten zijn. Veel Nederlandse steden hebben geen ‘echte natuur’ binnen handbereik. Dat maakt het nog belangrijker de natuur de stad in te halen. Daarom ondertekende ik recent een petitie om natuurinclusief bouwen verplicht te maken. Die is inmiddels door ruim 9000 mensen getekend. Teken hem ook!

FOTOGRAFIE: Hans Schepman