nieuws, projecten

Uitwerking plan Humanitas Rotterdam van start

Het prachtige motto van Humanitas ‘Bij ons kunt u zijn wie u bent’ is een van de inspiraties van ons ontwerp voor de 160 zorgwoningen die op Carnisse Eiland komen. Na een lange aanloop gaan we nu dan toch echt starten met de verdere uitwerking van ons plan voor Humanitas.

Het doel van het gebouw in deze nieuwe gebiedsontwikkeling op Carnisse Eiland is niet alleen huisvesten van senioren met een zware zorgvraag, maar ook om een ontmoetingsplek voor de wijk te gaan vormen.

Plekken voor ontmoetingen

Het is een ingewikkelde tijd om vastgoedprojecten te realiseren, vanwege de hoge kosten. Hoe krijg je het project dan betaalbaar, zonder het ontwerp zo uit te kleden dat het voor de toekomstige bewoners onprettig wonen wordt. Na een lange overlegperiode is er overeenstemming bereikt over hoe het plan haalbaar te maken is. Ook in dit gebouw proberen we onze thema’s Geluk & Gezondheid goed toe te passen, bijvoorbeeld door diverse plekken voor ontmoeting en verbinding te creëren.

De komende maanden gaan we samen met het bouwteam en met ontwikkelaar en opdrachtgever Heijmans, belegger Achmea Real Estate en gebruiker Humanitas de plannen verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp.