nieuws, lezing

Prikkelende BNA sessie over kennis van gebruikers

Op de BNA Architectendag van 2 November gingen Pim en Joren van Dijk de discussie aan met het publiek. Ze merkten dat het uitgangspunt in vastgoedontwikkelingen nog vaak de qualitatie qua is in plaats van praktijkkennis over de behoeftes van bewoners. Het leverde een interessante sessie op.

Er was veel interesse voor de lezing ‘Hoe vergeluk je mensen en hun woonomgeving’ van Pim en omgevingspsycholoog Joren van Dijk. Ze begonnen hun verhaal met waardevolle achtergrondinformatie; waarom dat vergelukken zo waardevol is en niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor de maatschappij én voor bijvoorbeeld beleggers in vastgoed. Want mensen die gelukkig zijn:

 • zijn gezonder, hebben lagere ziektekosten, leven langer.
 • zorgen beter voor elkaar, hun huis, buren en stad.
 • werken effectiever en zijn productiever.
 • leren beter en hebben zelfs een hoger IQ.
 • op gebouwniveau: hebben beter betalingsgedrag, zorgen voor minder verloop, minder onderhoud, lagere beheerskosten, lagere afschrijvingskosten, etcetera.

Churchill zei ooit terecht: “First we shape our buildings, then they shape us.” Daarom is het ook zo belangrijk om de kennis over het effect van gebouwen en de gebouwde omgeving op mensen te vergroten.

Is qualitate qua voldoende?

Het vakgebied Omgevingspsychologie vergaart en deelt kennis hierover, maar uit de discussie bleek wel dat veel van de aanwezige architecten nog van mening is dat zij qualitate qua (op grond van iemands beroep) voldoende weten over geluk en gezondheid van de gebruikers en de impact van het ontwerp van hun gebouwen hierop.

Omgevingspsycholoog Joren van Dijk deelde hoeveel aanvullende kennis er vanuit zijn vakgebied naar voren komt. Hij wordt met regelmaat betrokken wordt bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten voor het geven van zijn visie en feedback op:

 • ontwerp
 • ruimtegebruik
 • specifieke ervarings- en gedragsproblemen

Ook het belang van POE’s (Post Occupance Evaluations) bracht hij onder de aandacht.

"POE’s: The process of evaluating buildings in a systematic and rigorous manner after they have been built and occupied for some time."

Oselund, 2023

POE’s worden ingezet om te leren van afgeronde projecten, voor het meten van succes en daarmee kennisopbouw, meten van voorspellingen en als onderdeel van een ontwerptraject.

Pim bouwde in zijn verhaal hier op voort en liet zien hoe hij deze kennis concreet toepast in de projecten Samen Zelfstandig en Maricken II.

Inzichten via de Mentimeter

Aansluitend ontstond er een levendige discussie met de zaal aan de hand van vragen via de Mentimeter. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat:

 • Geluk en gezondheid door de aanwezigen als zeer relevant werd gezien
 • Het gestructureerder en diepgaander moet worden aangepakt
 • Omgevingspsychologie veel meer toegepast moet gaan worden
 • Post Occupancy Evaluations (POE’s) de standaard zouden moeten worden.