geluk & gezondheid, tools

Juli Advies product: GeluksProgramma van Eisen

Een jaar geleden introduceerden we Juli Advies, omdat er ook grote behoefte blijkt aan inzichten in en concrete adviezen voor het versterken van geluk en gezondheid in de voorfase van vastgoedprojecten. Een veelgevraagde tool die we inzetten is de G&G Morfologische Kaart. En er is meer.

Maatschappelijke problemen verminderen via G&G vastgoed

Sinds de introductie van Juli Advies hebben we al heel wat adviestrajecten gedaan. Onze kennis over geluk en gezondheid, specifiek toegepast op vastgoedontwikkeling, blijkt een gat in de markt. Het is duidelijk dat steeds meer partijen zien hoe belangrijk het is om niet alleen snel en veel woningen te realiseren, maar dat het ook vastgoed is dat duurzaam bijdraagt aan maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, vergrijzing, hoge zorgkosten en inclusiviteit.

Het realiseren van geluksgedreven vastgoed is daarmee een investering die op lange termijn veel voordelen oplevert. Want mensen die gelukkig zijn, zijn gezonder, hebben lagere ziektekosten, leven langer, en zorgen beter voor elkaar, hun huis, buren en stad. Ze werken effectiever en zijn productiever. Ze leren beter en hebben zelfs een hoger IQ. En dat brengt vele voordelen met zich mee: minder verloop, beter betalingsgedrag, minder onderhoud, lagere beheerskosten, lagere afschrijvingskosten, etcetera. Op lange termijn zijn gebouwen waar mensen graag willen wonen en gelukkig zijn, veel meer waard.

Bekijk ook:

www.juliadvies.eu

Gestapelde hofjes

Het eerste traject deden we voor Achmea Real Estate het woonconcept Samen Zelfstandig vertalen naar een daadwerkelijk te realiseren ontwerp in Wilnis: Maricken II. We presenteerden dit gezamenlijk met belegger Achmea en ontwikkelaar/afnemer Blauwhoed op de DVDP 2023 en kregen veel interesse en enthousiaste reacties.

"Mensen die gelukkig zijn, zijn gezonder, hebben lagere ziektekosten, leven langer, en zorgen beter voor elkaar, hun huis, buren en stad."

PIM VAN DER VEN | JULI ONTWERP

Bijzonder aan het woonconcept Samen Zelfstandig is dat het ontwerp van gestapelde hofjes actief bijdraagt aan het geluk en de gezondheid van bewoners. Daarmee is het niet alleen een effectief ontwerp van compacte woningen in combinatie met gedeelde functies voor zelfstandig wonende senioren – waarmee zij kunnen doorschuiven binnen de woningmarkt en hun huidige woningen vrij komen voor gezinnen; enorm belangrijk gezien het huidige woningtekort. Ook draagt het ontwerp bij aan het verminderen van een groot maatschappelijk probleem: eenzaamheid.

De kosten van eenzaamheid

Eenzaamheid blijkt namelijk meer negatieve impact op onze gezondheid te hebben dan roken en te leiden tot hoge zorgkosten voor de maatschappij. Door het verhogen van het geluk en de gezondheid van de bewoners, onder meer door sociale verbinding met buurtgenoten te bevorderen, kan dit worden tegengegaan. In Samen Zelfstandig en Maricken II zijn daarom principes vanuit het Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid toegepast. Veel van de thema’s en middelen uit dit PvE dragen bovendien actief bij aan de ESG doelen die Achmea zich heeft gesteld en die ook onderdeel zijn van de 17 VN Duurzame Ontwikkelinsdoelen (Sustainable Development Goals / SDG’s).

"Eenzaamheid blijkt meer negatieve impact op onze gezondheid te hebben dan roken en te leiden tot hoge zorgkosten voor de maatschappij."

PIM VAN DER VEN | JULI ONTWERP

Standaardbouw vergelukken

Vanwege de hoge materiaal- en grondprijzen, wordt er in de vastgoedwereld steeds meer gezocht naar mogelijkheden voor standaardisatie, vereenvoudiging en betaalbaarder maken van het productieproces. VolkerWessels doet dit onder meer via hun product Morgen Wonen. Ze hebben Juli Advies gevraagd om vanuit het PvE voor Geluk & Gezondheid mee te denken en toevoegingen te doen, zodat slimmer bouwen tegelijk óók bijdraagt aan betere gebouwen.

G&G Quickscans

Een Juli adviesproduct waarvoor veel interesse is, is de G&G Quickscan. Hierbij worden nieuwe vastgoedplannen of een al bestaand project gescand op verbeterpunten. Doel is om met ingrepen die weinig of niets extra kosten, een project een flinke upgrade te geven op het gebied geluk en gezondheid, waardoor het vastgoed sociaal duurzamer is en direct ook extra bijdraagt aan maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, vergrijzing, hoge zorgkosten.

We hebben voor onder andere ontwikkelaar Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. Quickscans gedaan. Daarnaast maken we voor hen een op maat gemaakt Programma van Eisen voor Geluk & Gezondheid.

Lezingen

We merken dat er veel behoefte is aan meer kennis over het toepassen van inzichten over geluk en gezondheid op vastgoed, zowel op gebouw- als gebiedsniveau. Met grote regelmaat worden we gevraagd een lezing te geven.

Jaarlijks updaten PvE voor Geluk & Gezondheid

We hebben de afgelopen jaren al veel kennis verzameld over hoe via vastgoed bijgedragen kan worden aan het geluk en de gezondheid van bewoners, en daarmee van buurten, wijken en steden.

Het vakgebied Omgevingspsychologie is hiervoor een van onze bronnen. Eerder dit jaar hebben we een ‘deep dive’ in omgevingspsychologie gedaan, door uit een grote hoeveelheid onderzoeken concrete ontwerpingrepen af te leiden. Wetenschappelijke validatie zoal dat dan heet. En dat weer verwerkt in onze geüpdatet PvE G&G. Dat zullen we jaarlijks doen. Zo gaat Pim weer een aanvullende ‘bootcamp’ doen binnenkort. Daarnaast zullen we ervaringsgegevens vanuit relevante projecten, studies en plannen verwerken. Zo blijft het PvE een dynamisch en relevant document.