nieuws, projecten

Omgevingsvergunning Meeuwensingel ingediend

Aan de Meeuwensingel in Capelle aan den IJssel gaat dit plan met 179 woningen in verschillende prijsklassen komen; een mix van appartementen, grondgebonden woningen en een Huis van de Wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de buitenruimte.

Afgelopen december hebben we voor het plan Meeuwensingel, dat we doen met Stevast en Stebru, de omgevingsvergunning ingediend. Een belangrijk aspect van het project is de landschappelijke inpassing. Hiervoor wordt samengewerkt met Stijlgroep Landscape and Urban Design.

Het plan is onderdeel van een flinke gebiedsontwikkeling in het centrum van Capelle aan de IJssel. Er komen ook een gebouw voor drie nieuwe scholen en een woonblok voor Havensteder.

In het plan is een parkje opgenomen. Een van de doelen is om de sfeer van dit parkje door te voeren in de nieuwbouw. Daarom zal in het ontwerp veel groen worden toegepast, waaronder op het leefdek, in voortuinen, veranda’s en een groenstrook rondom het plan. Ook worden de gevels deels in groen uitgevoerd.

Verbinding bewoners

Omdat spontane ontmoetingen een belangrijke bijdrage leveren aan woongeluk worden op diverse plekken ontmoetingsplekken gecreëerd, zoals de veranda’s, de stoepjes en de voortuintjes,  de ‘overgangszones tussen privé en publiek’. Want even een praatje maken met je buurtbewoners zorgt voor meer ontspanning, geluk, gezondheid. En als je daaraan kunt bijdragen door het ontwerp van een nieuwbouwproject, dan doe je dat toch?