Voor gelukkige steden

Maak kennis met Juli Advies

Het bevorderen van het geluk en de gezondheid van de gebruikers van vastgoed zit in het DNA van Juli Ontwerp. Dat zie je terug in onze ontwerpen. Maar niet alleen daar. Ook op hoger abstractieniveau brengen we onze waardevolle kennis in: middels Juli Advies. Nodig ons eens uit!

Het belang van geluk & gezondheid

Mensen die gelukkig zijn, zijn gezonder, hebben lagere ziektekosten, leven langer, zorgen beter voor elkaar, zorgen beter voor hun huis, buren en stad. Ze werken effectiever en zijn productiever. Ze leren beter en hebben zelfs een hoger IQ.

De benefits van het bevorderen van het geluk en de gezondheid van mensen zijn groot. Voor het individu, gezinnen, buurten, steden. Voor de eigenaren van het vastgoed waar in gewoond en gewerkt wordt.

Hoe we ons vastgoed ontwerpen, heeft hier significante invloed op. Daarom werkt Juli Ontwerp al jaren doelbewust aan het ontwerpen van ‘geluksgedreven vastgoed’. We ontdekten dat niet alleen grote, maar ook kleine ontwerpkeuzes hierbij groots effect kunnen hebben. Maar ook dat het in de praktijk knap lastig is deze ontwerpkeuzes in de praktijk vast te houden. Al te snel winnen de oude gedachtenpatronen het en bouwen we wat we altijd al deden.

Juli Advies

We zien tot ons grote genoegen dat deze thema’s de laatste tijd veel aandacht krijgen in ons vakgebied. Maar ook; dat het echt inhoud daaraan geven in de praktijk nog lastig blijkt. De vertaling van bedenken naar werkelijk realiseren, ontbreekt nog veel te vaak.

Dit terugvallen op gangbare principes, het wegbezuinigen van de Geluk en Gezondheids principes, komt vaak door een gebrek aan kennis van de psychologie van het gebruik en de financiële waarde van het toepassen van omgevingspsychologie.

Wij zijn er van overtuigd dat dit beter kan. Bij de projecten waar we niet als ontwerpers bij betrokken zijn, of bij projecten die nog in een voorfase zitten. Maar ook in projecten waar wij niet de architect van zijn, maar we wel onze kennis kunnen inbrengen.

Daarom hebben we Juli Advies opgericht.

Met Juli Advies helpen we onze opdrachtgevers een goede koppeling te maken tussen de praktische kennis van het bouwen en de theoretische kennis van geluk en gezondheid. “Because architecture is about people, not just about bricks.”

Kennis is kracht

Om deze initiële enthousiaste “ja” bij de start van vastgoedprojecten beter vast te houden, willen we de kennis over geluk en gezondheid in de bouwkolom vergroten. Waaronder over de manier waarop de gebruikers hun gebouwen ervaren, het effect hiervan op hun welbevinden, het gebouw en de stad. Over wat de grote langetermijn waarde voor mens en maatschappij hiervan zijn.

En over het belang van hier proactief rekening mee houden – en gedurende het gehele traject ook vast te houden – om tot waardevaste gebouwen te komen.

Deze kennis is interessant voor onder meer:

  • Eigenaren/ beheerders van vastgoed: beleggers, woningcorporaties, beheerders: voor het verGelukken van hun bestaande vastgoed en het daardoor verhogen van de waarde ervan.
  • Initiatiefnemers in de bouw die voor hun gebiedsontwikkelingen, hun tenders of hun woonconcepten Geluk en Gezondheid als onderscheidend thema willen inzetten.
  • Bestuurders en deskundigen binnen het gemeentelijk apparaat: wethouders, stedenbouwkundigen, en dergelijke: voor het beter beantwoorden van hun volkshuisvestelijke vragen met woonconcepten voor senioren, starters of andere doelgroepen.
  • De eindgebruikers zelf: initiatiefnemers CPO’s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), Verenigingen van Eigenaren en dergelijke: voor het met co-design samen ontwerpen van een collectieve woonvorm gericht op woongeluk.

Lees ook ‘Zoveel-jaar-na-dato-Fotoshoot’ van project Utregs Geluk:

Kijk, daar doen we het voor!

Kennis opbouwen

In de loop der jaren hebben we veel kennis opgebouwd over de onderwerpen geluk en gezondheid:

  • Door het doen van opleidingen aan het MIT (‘Beyond Smart Cities: leverage cutting-edge disruptive technology for meaningful, high-performance urban solutions’) en de UvA (‘Omgevingspsychologie: de impact van omgeving en gebouwen op het welbevinden van mensen).
  • We schakelden samen met ketenpartners Syntrus Achmea en Blauwhoed het onderzoeksinstituut Happiness Lab (van Geluksprofessor Ab Dijksterhuis) in voor het doen van theoretisch onderzoek, wat een waardevolle rapportage opleverde met zowel bevestiging van wat we al in de praktijk brengen als nieuwe inzichten.
  • Vervolgens lieten we gezamenlijk een gebruiksonderzoek doen bij 15 gerealiseerde projecten. We kregen nuttige inzichten over de 5 Juli projecten Utregs Geluk in Utrecht (waar we onlangs ook een ‘Zoveel-jaar-na-dato-Fotoshoot’ hebben laten doen), Heeren van Maerlant in Brielle, Centree in Rotterdam, Lupine in Rotterdam en Hof van Dedem in Dedemsvaart.
  • De interviews met experts binnen en aan de randjes van ons vakgebied die we met regelmaat doen, dragen daar nog verder aan bij. Zoals het gesprek met Geluksonderzoeker Roos Dohmen en Geluksprofessor Hans Thijssen over de determinanten van geluk. Met BNA directeur Fred Schoorl over Gebouwd Geluk en ‘Happy Washing’. En met diverse andere interessante experts.
  • En last but not least: door het toepassen van dit denken in de ontwerpen van projecten. We maken hierbij gebruik van het mede door ons ontwikkelde Programma van Eisen voor Geluk & Gezondheid en de Geluks Morfologische Kaart.

"Because architecture is about people, not just about bricks."

PIM VAN DER VEN | JULI ADVIES

Nodig ons eens uit

Benieuwd naar de kennis die we in huis hebben? En hoe die voor jullie van waarde is?
Nodig ons gerust eens uit voor een kennismakingsgesprek. Of voor een inzicht gevende adviesopdracht. Of voor het geven van een enthousiasmerende, ogen openende lezing.

We delen onze kennis graag! Zodat we jullie kunnen ondersteunen bij het bijdragen aan gelukkiger en gezonder vastgoed en steden.

FOTOGRAFIE: Aiste Rakauskaite

Lees ook:

Geluk & Gezondheid