Geluk & gezondheid, Juli Advies

Juli Advies projecten

Vastgoed kan een veel grotere rol spelen bij maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, hoge zorgkosten, diversiteit en verdichting dan het nu doet. Daarom zijn we Juli Advies gestart: zodat we vanaf de start geluk & gezondheid in de projecten kunnen verweven. Een paar voorbeelden.

Woongeluk, stadsgeluk

Om die positieve invloed op maatschappelijke problemen beter te benutten, is het belangrijk dat het belang ervan – die langetermijnwaarde, in plaats van focus op kortetermijn winst – vanaf de initiatie van nieuwe vastgoedprojecten door alle partijen erkend en gedragen wordt.

Een paar maanden terug introduceerden we Juli Advies. Het is de missie van Juli om nieuw én bestaand vastgoed te vergelukken. Dat doen we onder meer door onze kennis over Geluk en Gezondheid te verweven in adviestrajecten, startdocumenten voor gebiedsontwikkelingen en inspiratielezingen voor bijvoorbeeld gemeentes, woningcorporaties, ontwikkelaars en andere vastgoed gerelateerde partijen.

Dat hier een groeiende behoefte aan is, blijkt wel uit het grote aantal adviesopdrachten dat we in korte tijd kregen. Niet alleen grote, ook kleine aanpassingen in de ontwerpen van vastgoed kunnen al veel positief effect hebben. Belangrijk voor geluk blijken te zijn: verbinding, invloed, gezondheid. Denk bij verbinding bijvoorbeeld aan looproutes zo positioneren of toevoegen van semi-private plekken als veranda’s aan de openbare ruimte, dat spontante ontmoetingen makkelijker tot stand komen en daarmee verbinding tussen buurtbewoners en vermindering van eenzaamheid. Of door (toekomstige) bewoners invloed te geven op bijvoorbeeld de indeling van hun huis of de afspraken in de buurt. Gezondheid kan verbeterd worden door nudging in te zetten voor gezondere leefpatronen of door in het ontwerp groen te verwerken, zoals groen langs de gevels en geïntegreerde plantenbakken. Het zijn een paar voorbeelden van hoe kleine aanpassingen in ontwerpen het geluk van bewoners, buurtjes en steden verbeterd kunnen worden.

Onze kennis van omgevingspsychologie is hierbij van groot belang. En de G&G tools die we hebben ontwikkeld geven betrokken partijen krachtige handvatten en inspiratie.

Lees ook:

Geluk & Gezondheid

Benieuwd wat zo’n adviestraject in kan houden? Onderstaande compacte voorbeelden geven een aardig beeld van de diversiteit aan adviestrajecten en startdocumenten.

Startdocument gebiedsontwikkeling voor De Ronde Venen

Gemeente de Ronde Venen vroeg ons een startdocument te maken voor de gebiedsontwikkeling op de Argonlocatie, een terrein met voormalige sportvelden aan de rand van Mijdrecht. Ze wilden een advies voor de best passende woningtypologieën voor starters en senioren, waarin de principes van Geluk en Gezondheid zijn meegenomen. Dit heldere document vormt nu de basis waarmee ze zowel de verdere stedenbouwkundige uitwerking als het participatietraject via co-design in gaan.

Collectiviteit en inclusiviteit in Eindhoven

Voor Stam en de Koning, Syntrus Achmea en het Woonbedrijf Eindhoven werkten we aan de herontwikkeling van een locatie in Eindhoven. Centraal hierbij stond het toepassen van buurtjes, met een nadruk op collectiviteit en inclusiviteit: hoe organiseer je dat en hoe geef je dat vorm?

Geluk & gezondheid in Helmond

Deze opdrachtgevers vroegen ons ook om een advies voor de gemeente Helmond, met dezelfde combinatie van collectieve en inclusieve buurtjes. Op dit moment werken we aan een concept, waarbij onder andere wordt gekeken hoe we aan de geprefabriceerde systeemwoning van VolkerWessels, de MorgenWoning, elementen van geluk en gezondheid kunnen worden toegevoegd.

Grotere bewonerstevredenheid in Rotterdam

Voor corporatie MaasWonen deden we een eerste verkenning naar de herontwikkeling van een bestaande locatie volgens de principes van geluk en gezondheid. Doel was om te komen tot een gebouw met een grotere bewonerstevredenheid.

 

Het 'vergelukken' van vastgoed levert veel. Niet alleen voor de bewoners, buurt en stad, maar óók waarde voor bijvoorbeeld vastgoedeigenaren.

Pim van der Ven | Juli Ontwerp

De benefits van gelukkig zijn

Wat levert dat vergelukken uiteindelijk op? Woningen en woonomgevingen die mensen gelukkig maken. En mensen die gelukkig zijn, zijn gezonder, hebben lagere ziektekosten, leven langer en zorgen beter voor elkaar, hun huis, buren en stad. Ze werken effectiever en zijn productiever. Ze leren beter en hebben zelfs een hoger IQ. En dat brengt vele voordelen met zich mee: minder verloop, beter betalingsgedrag, minder onderhoud, lagere beheerskosten, lagere afschrijvingskosten, etc.  Op lange termijn zijn gebouwen waar mensen graag willen wonen en gelukkig zijn, veel meer waard. Dus investeer niet alleen in steen, maar ook in geluk.

"Because architecture is about people, not just about bricks (or profits)."

PIM VAN DER VEN