Juli in de Pers, Publicatie

Project ‘One Space’ in vakblad Vastgoed-sturing

Project ‘One Space’ in Delft trekt de aandacht vanwege het collectieve programma dat een antwoord is op urgente maatschappelijke onderwerpen als eenzaamheid en woningtekort.
Vakblad Vastgoedsturing organiseerde een rondetafelgesprek over de ideeën achter het ontwerp.

Collectief wonen, ofwel kleinere woningen en gezamenlijke voorzieningen, zorgt voor betaalbare huisvesting en meer samenhang tussen bewoners. Een voorbeeld hiervan is OneSpace in Delft. Dit duurzame complex combineert wonen met gemeenschappelijke ruimtes om te werken, sporten, ontmoeten en ontspannen.

In de IVVD-studio sprak Tom van ‘t Hek van vakblad Vastgoedsturing met Jan Willem Markhorst, hoofd ontwikkelingsmanagement bij Syntrus Achmea, ontwikkelaar Niek Smook (VORM) en met Pim (architect Juli Ontwerp).

Sociale binding

Aan de basis stond een prijsvraag van de gemeente. De gemeente Delft wil graag de afgestudeerden vasthouden. Daarom kozen we voor kleinere woningen in combinatie met gemeenschappelijke ruimtes. Zo kun je betaalbare woningen realise­ren voor young professionals en sociale bin­ding tussen de bewoners tot stand brengen. Daarnaast had de gemeente als wens om commerciële ruimtes in te passen in de plint. Maar zo aan het einde van de straat ligt dat minder voor de hand. Door hier onder meer werkplekken en ruimte voor ontmoeten te plaatsen, creëer je een levendige plint die precies aansluit bij de behoeftes van de doelgroep en van toegevoegde waarde is voor de omgeving.

"Vastgoed kan een positieve rol spelen bij maatschappelijke problemen als eenzaamheid en hoge zorgkosten. Collectief wonen kan een prachtige oplossing zijn".

PIM VAN DER VEN

Collectieve voorzieningen

Pim: “Met vastgoed kun je een positieve rol spelen bij maatschappelijke problemen als eenzaamheid, zorgkosten, een tekort aan seniorenhuisvesting en de belasting van mantelzorgers. Maar ook woningvraag en de betaalbaarheid. Collectief wonen, oftewel klei­nere woningen en gezamenlijke voorzienin­gen, kan een prachtige oplossing zijn. Het door ons en Syntrus Achmea ont­wikkelde programma bestaat uit drie compo­nenten die aansluiten bij ons Programma van Eisen van Geluk & Gezondheid: een gevoel van sociale verbinding met je woonomgeving, het gevoel dat je invloed kunt uitoefenen op je woonomgeving en een woonomgeving die je helpt gezond te leven.”

Liever kijken en luisteren?

IVVD | Rondetafelgesprek OneSpace