Nieuwbouw, Tender, Wonen

Gewonnen: tender ‘Fortunapark’ gemeente Vlaardingen

We zijn blij met deze winst, want het Fortunapark is een integraal plan waarbij geluk en gezondheid de hoofdrol hebben. Voor de 235 woningen is niet alleen een fysiek, maar ook een sociaal ontwerp gemaakt dat je ervaart op ieder leefniveau. Bovendien is het plan natuurinclusief én klimaatadaptief.

Integraal ontwerp

We werkten samen met een krachtige combinatie van experts van diverse bedrijven om voor opdrachtgevers Timpaan en Ouwehand Bouw dit sterke, integrale en toekomstbestendige ontwerp te maken dat tot de winst leidde.

"Er is een grote samenhang tussen de bouwkundige en landschappelijke maatregelen."

JURYRAPPORT FORTUNAPARK | vlaardingen

In de beoordeling worden zowel de stedenbouwkundige aanpak als architectuur van ‘uitzonderlijke hoogwaardige kwaliteit’ geprezen. Het is een ‘gedurfd autovrij’ en ‘aantrekkelijk en duurzaam groen’ plan. Ook wordt de natuurinclusiviteit geprezen in de beoordeling: “Het hele landschap staat in het teken van het leveren van eco-systeemdiensten. Er is een grote samenhang tussen de bouwkundige en landschappelijke maatregelen. Architectuur is natuurinclusief en groen speelt tot bovenop de daken een (hoofd)rol.”

Geluk & Gezondheid

Juli Ontwerp was niet alleen architect van een deel van het plan, ook was ons gevraagd om onze thematiek Geluk & Gezondheid voor het gehele plan te implementeren en door te voeren op ieder schaalniveau; in de woning, woningencluster, buurtje en wijk. Overal komen de thema’s ‘collectiviteit’, ‘gezondheid’ en ‘invloed & zeggenschap’ terug in het ontwerp.

Op het schaalniveau van de woning betekent dit bijvoorbeeld:

  • Collectiviteit: Een veranda, stoepje met zitje of vergelijkbaar aan het openbaar gebied stimuleert ontmoeting met je directe buren.
  • Gezondheid: Goede ventilatie verbetert de luchtkwaliteit in de woning. Door zintuiglijk te ontwerpen met de juiste kleuren, geuren, akoestiek en natuurlijke materialen zoals hout ervaren bewoners ook een sterker geluksgevoel en wordt stress verminderd.
  • Invloed & zeggenschap: Bewoners hebben voldoende keus uit betaalbare woningen. Ook worden woningen flexibel en aanpasbaar gebouwd waardoor woningen kunnen meeveranderen met woonwensen.

En op buurtniveau:

  • Collectiviteit: Bewoners ontwerpen mee aan de collectieve ruimten voor toevallige en georganiseerde ontmoetingen, zoals speeltoestellen, zitjes, een kas, moestuin of fruitboomgaard.
  • Gezondheid: Goede loop- en fietsroutes stimuleren gezonde gebruikspatronen. Autogebruik wordt ontmoedigd door wandelen en fietsen te stimuleren, en het parkeren naar de randen van het gebied te brengen.
  • Invloed & zeggenschap: Bewoners organiseren collectief beheer en eigenaarschap van de collectieve ruimte.

Groene gemeenschap

In het plan Fortunapark komen 235 woningen voor alle doelgroepen, waaronder 50 sociale huurwoningen. De wijk wordt een plek waar de bewoners samen gelukkig en gezond kunnen leven. Natuurinclusiviteit is een belangrijk uitgangspunt; meer dan 55% van de wijk wordt groen, zodat het een plek is voor mens, dier én plant. Bovendien wordt het landschap klimaatadaptief. Het verkoelt bij extreme hitte en neemt overvloedig water als een spons op, onder meer door een wilgenbos en grote vijverpartij in het midden van de wijk.

Sociaal plan

De openbare daktuin en groene binnentuin met moestuin vlakbij de appartementen zorgen ervoor dat de bewoners elkaar als vanzelf ontmoeten. Het wordt het eerste project waarin Timpaan haar Wijkfonds gaat realiseren. Hiermee wordt de gemeenschapszin van bewoners gestimuleerd en vereenzaming tegengegaan. Ook de binnenblokken met collectieve functies – zoals een Pick-up-point – waar Juli Ontwerp in de volgende fase concrete invulling aan gaat geven, zal bijdragen aan de sociale cohesie van de buurt- en wijkbewoners. In het sociaal plan wordt bovendien gekeken naar hoe de collectiviteit verder ondersteund worden, bijvoorbeeld door het instellen van een ‘buurtoudste’, wijkambassadeurs of een community coach.

Woonstad

Ivana Somers – Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: “Vlaardingen wil een Woonstad zijn waar het prettig wonen is voor iedereen. (…) Het plan Fortunapark geeft concreet invulling aan de doelstelling in de Woonvisie om te komen tot een grotere variatie in woningtypen en prijsklassen van sociale huurwoningen tot duurdere koopwoningen. (…) De woningen worden energieneutraal. Bij de buitenruimte wordt veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en waterbeheer. Zo krijgt Vlaardingen er een prachtige groene buurt bij die comfort biedt en die klaar is voor de toekomst. Een eyecatcher als je Vlaardingen binnenkomt.”

Krachtig teamwork

Het team: Timpaan (gebiedsontwikkelaar), Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen (ontwikkelend bouwer), Juli Ontwerp (architect: gedachtegoed Geluk & Gezondheid en ontwerp deelplan), Faro (architect), ZUS (landschapsarchitect), Merosch (duurzaamheidsadviseur), AW Groep (civiele engineering) en Interegion Groep (tendermanagement).