Geluk & gezondheid

Inzichten uit het 'Food-for-thought diner'

Hoe kunnen we met vastgoed het geluk en de gezondheid van mensen nog positiever beïnvloeden? Door kennis en ervaringen met elkaar te delen. Daarom organiseerden wij met Blauwhoed en Syntrus Achmea een ‘Food-for-thought diner’ op 3 november. Het werd een avond vol inspiratie en verrassende gesprekken

De zaal in het verrassende restaurant Bitter in het innovatie m4h gebied in Rotterdam (met het motto: ‘Toekomst in de maak’) is gevuld met een interessante mix aan mensen vanuit gemeentes, corporaties, bouwers, adviseurs en zorginstellingen. Doel van de avond: van gedachten wisselen met mensen uit verschillende posities binnen de vastgoedketen. Om elkaar te inspireren, van elkaars kennis gebruik te maken en een nieuw netwerk te creëren; om samen via vastgoed een aantal grote uitdagingen die op de maatschappelijke agenda staan aan te helpen pakken: zoals eenzaamheid, (mede daardoor) hoge ziektekosten, inclusiviteit en goede verdichting.

Het werd een avond vol inspiratie en boeiende gesprekken.

 • Pim van der Ven (Juli Ontwerp), Phillip Smits (Blauwhoed) en Boris van der Gijp (Syntrus Achmea) vertelden over hun ‘Why’: niet alleen hun bedrijfsmatige maar ook hun persoonlijke drijfveren kwamen terug in hun voorwoord.
 • De lezingen van omgevingspsycholoog Joren van Dijk en futurist Justien Marseille prikkelden om verder te denken dan wat ‘nu’ belangrijk is en hierin leiderschap te durven laten zien.
 • En tijdens de ‘Food & Thought tafeldiscussies’ leverden de gesprekken over drie belangrijke thema’s mooie herkenning, verbinding en citaten op.

De filmcompilatie geeft in 3 minuten een mooie samenvatting van de avond. De Geluk & Gezondheid nieuwsbrief die we naar aanleiding van de avond maakten kun je hier vinden (en je kunt je erop abonneren). Daarin vind je ook ter inspiratie een aantal projecten waarin we hebben opgetrokken met Blauwhoed of Syntrus Achmea en waar geluk en gezondheid concreet in zijn toegepast.

Bekijk hier de filmcompilatie

Geluk & gezondheid 'Food-for-Thought' diner

De ‘Why’ van Pim, Phillip en Boris

De avond werd geopend met een belangrijke vraag van Yvonne van Mierlo van Blauwhoed aan de drie mannen achter Juli Ontwerp, Blauwhoed en Syntrus Achmea: “Waarom is Geluk & Gezondheid voor jou zo belangrijk, dat jij je met je bedrijf zo inzet voor deze thema’s?

Pim van der Ven (Juli Ontwerp): “Mijn BHAG (Big Hairy Audacious Goal) is om vastgoedwaarde en maatschappelijke waarde meer met elkaar te verbinden. Zodat vastgoed een positieve bijdrage kan gaan leveren bij het aanpakken van zaken als eenzaamheid, zorgkosten, inclusiviteit, goede verdichting ed. Want dat kan. Maar dan moeten we wel de gebruiker en de impact van vastgoed op hem en zijn gedrag centraal gaan stellen bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze woonomgevingen.”

Phillip Smits (Blauwhoed)“Ik ben ervan overtuigd dat we met onze ontwikkelingen positief bijdragen aan het geluk en de gezondheid van mensen. Met het gedragsgericht ontwikkelen en cocreatie realiseren wij leefomgevingen waar mensen elkaar ontmoeten, er toe doen en waar ze langer gezond blijven. Wat mij betreft heeft iedereen het recht op een duurzamer leven. Het is heel bijzonder om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Boris van der Gijp (Syntrus Achmea) “Als je aan het ziekenhuisbed staat van een zieke dierbare, zoals in mijn geval bij mijn ernstig zieke broertje, dan realiseer je je meer dan ooit hoe belangrijk gezondheid is. En dat je alles op alles moet zetten om – in alles wat je doet – te zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan verbetering van die gezondheid. En daarmee het fundament te leggen voor geluk. Voor mij betekent dat een zoektocht naar zo gezond mogelijke gebouwen, groene binnentuinen die uitnodigen om naar buiten te gaan en te bewegen, slimme oplossingen die ontmoetingen faciliteren en zo eenzaamheid verminderen. Naar gebouwen die zorgen voor een glimlach bij de gebruikers en die bijdragen aan een langer gelukkig en gezonder leven.”

Lezingen die voer tot denken geven

Dat geluk en gezondheid steeds belangrijker aan het worden zijn in vastgoed, is duidelijk. Toch wordt er in de praktijk nog te weinig mee gedaan. En dat we willen graag veranderen. We nodigden omgevingspsycholoog Joren van Dijk en futurist Justien Marseille uit om ons te inspireren en ons extra handvatten te geven. Het leverde interessante inzichten op.

Joren van Dijk

Omgevingspsycholoog

“Jullie mogen alles vergeten wat ik hiervoor heb gezegd” eindigt Joren van Dijk, eigenaar van De Omgevingspsycholoog.nl, zijn presentatie aan het begin van de avond. “Als jullie maar dit onthouden: wat we nodig hebben is Leiderschap. Mensen die het beoogde effect van vastgoed op zijn gebruikers en hun gedrag even belangrijk durven te maken als de technische en financiële PvE's."

"Mensen komen niet perse voor het ontmoeten, maar de activiteit zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens het uitlaten van de hond of het met de kinderen naar de speeltuin gaan."

JOREN VAN DIJK | DE OMGEVINGSPSYCHOLOOG
Justien Marseille

Futurist

Tweede spreker van de avond was Justien Marseille van The Future Institute. Zij heeft als geen ander neus voor maatschappelijke trends die eraan komen. Haar boodschap is helder en een tikje confronterend:

“Het wordt hoog tijd dat we ‘true pricing’ gaan toepassen. Niet alleen de kosten en baten van nu meenemen in de berekeningen, maar ook die van de toekomst.”

Daarnaast vertelt ze dat we ons moeten realiseren dat de huidige generatie uit de economie aan het stappen is, omdat zij zien dat de huidige markteconomie ervoor zorgt dat zij met de erfenis van een uitgeputte wereld opgezadeld worden. Ze roept de aanwezigen op het ‘7 generations-principe’ te gaan toepassen: baseer je keuzes niet op wat je wilt dat het ons / nu oplevert, maar op wat je aan generatie Z (en generaties daarna) na wilt laten.

“Dat wat we 20 – 30 jaar geleden belangrijk vonden en status aan ontleenden, zoals bijvoorbeeld een grote auto voor de deur, is voor de huidige en toekomstige generaties veel minder belangrijk. De toekomst is complex en onzeker. We weten dat bouwen voor geluk en gezondheid loont en daarvoor is het van belang dat we nadenken over wat over 10 jaar fijne, gelukkige en gezonde plekken zijn om te wonen, werken en winkelen. Daarbij moeten we het transactionele economische denken achter ons laten en werkelijke, lange termijn waarden de norm worden. De nadruk verschuift van zoveel mogelijk consumeren naar zo optimaal mogelijk consumeren. Zo min mogelijk consumeren – het leven van de lucht – wordt het nieuwe statussymbool. Tot slot benadrukte Justien het vieren van eigenheid en het respecteren van de verschillen tussen mensen. We komen terug op het huidige geloof in inclusiviteit en gelijkheid maar gaan juist de individuele verschillen vieren. Dat maakt het van belang dat bij het bouwen voor gelukkige en gezonde bewoner

Bouw niet alleen voor gelukkige bewoners nu, maar denk na over de veelheid aan de verschillende bewoners en hoe zij hun geluk ervaren over 10 of 20 jaar. "

JUSTIEN MARSEILLE | THE FUTURE INSTITUTE

Food & thought: citaten tafeldiscussies

Aansluitend op de lezingen discussieerden we in verschillende tafelsettings over 3 stellingen. Hieronder per stelling een aantal interessante uitkomsten.

Stelling 1 (n.a.v. lezing Joren van Dijk)
Focus op leiderschap: ‘Welke bijdrage kun jij in je functie leveren om de leefkwaliteit van bewoners en gebruikers van de gebouwde omgeving te bevorderen, zodat geluk en gezondheid nog meer wordt gestimuleerd?’

 • “Voorbeelden aandragen vanuit het buitenland; om ervan te leren hoe ze daar met leefkwaliteit omgaan.”
 • “Door niet meer in silo’s te denken (gebaseerd op 1 functie) maar geïntegreerde visies te ontwikkelen.”
 • “Echt in gesprek gaan met mensen, met bewoners. Vragen waar ze behoefte aan hebben qua afwisseling van ontmoeting en ruimte voor privacy.”

Stelling 2 (n.a.v. lezing Justien Marseille)
Focus op gebruikers: ‘Bekijk de persona (generatie Z) die op tafel staat. Kijk naar de achtergrond. Waar komt hij/zij vandaan, welke waarden kreeg hij/zij mee. Wat zouden de ouders door willen geven en wat heeft dat voor implicaties voor hun beleving van geluk en hun woonomgeving?’

 • “Autonomie, betaalbaarheid, zeespiegelstijging, maar ook community-vorming zijn voor deze generatie belangrijker thema’s dan voor ons.”
 • “Ons RO-stelsel moet flexibeler, we zitten te vast in RO-regelgeving.”
 • “Duurzaamheid zal naar verwachting nog belangrijker worden voor deze generatie.”

Stelling 3
‘Aan de slag. Wat ga je morgen anders doen?’

 • “Ik sta dus niet alleen in mijn wens om dingen anders te doen, dat heb ik vanavond gemerkt. Dat geeft mij de moed om door te zetten en de ander te vragen me daarbij te helpen.”
 • “Leren van gerealiseerde projecten, van de fouten. Niet dezelfde fouten maken.”
 • “Nog een stap verder te gaan en ervoor te zorgen dat geluk en gezondheid op termijn net zo normaal wordt als 3-dubbel glas.”
 • “Ik ben geïnspireerd hoe geluk en gezondheid toe te passen.”
 • “Lef tonen om wat verder te denken.”
 • “Tegen anderen en mezelf ‘Hou vol, ga door!’
 • “Thuis mee naar het werk: op het werk bewuster bezig zijn met ‘voor wie doen we het eigenlijk?’ Iets meer reflectie dan de waan van de dag.”