Geluk & gezondheid

Eerst inzichten G&G brainstorm DVDP

“Welke stappen kunnen we zetten om Geluk en Gezondheid essentieel onderdeel van vastgoedontwikkeling te maken?” vroegen we aan de ca 100 deelnemers van onze Neprom DVDP workshop op 19 mei. We kregen veel input. In dit bericht vast interessante eerste inzichten.

G&G verdienmodellen

Tijdens de interactieve en productieve sessie op de Neprom Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) 19 mei j.l. gingen wij (Juli Ontwerp) met Yvonne van Mierlo (Blauwhoed), Jos Sentel (namens Syntrus Achmea) en Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis) met de deelnemers aan de slag met bovenstaande vraag. De achtergrondkennis die we deelden in het introductieverhaal en de paneldiscussie, zorgden hierbij voor goede input.

Essentieel bij deze zoektocht is de vraag “Hoe kunnen we Geluk en Gezondheid inbedden in de verdienmodellen van vastgoed?” Want wanneer het financieel rendeert, zullen nog meer mensen dit denken niet alleen erkennen, maar ook toepassen.

"Hoe kunnen we Geluk en Gezondheid inbedden in de verdienmodellen van vastgoed?"

PIM VAN DER VEN | JULI ONTWERP

Het interessante van deze brainstormsessie doen tijdens de Dag van de Projectontwikkeling, is dat je het onderwerp kunt benaderen vanuit diverse perspectieven, aangezien er deelnemers aanwezig zijn uit alle verschillende posities en expertises binnen de vastgoedketen. Bovendien denken ze ook mee vanuit hun persoonlijke ervaring als mens, bewoner, gezin en werknemer. Dat leverde een heleboel input op.

De deelnemers die aangaven op de hoogte te willen blijven van de inzichten uit de grote hoeveelheid post-its, kregen van ons afgelopen week een nieuwsbrief met wat eerste conclusies. Daarin was onder meer te lezen bij het G&G subthema ‘Verbinding’: met ‘hardware’ (zoals lockers, werkplekken, bankjes) ontmoetingsplekken creëren. Bij ‘Invloed’: flexibiliteit (leg niet alles al vast in het ontwerp). En bij ‘Gezondheid’: kijk vanuit nieuwe invalshoeken (zoals de neuro-science).

Benieuwd naar meer eerste inzichten? Hier vind je onze G&G DVDP nieuwsbrief (en kun je je abonneren, zodat je de volgende direct in je inbox ontvangt).