LEZING, LITERATUURONDERZOEK, G&G

DVDP sessie: Omgevings- psychologie toegepast

Neprom DVDP vroeg ons vanwege het succes in 2022 voor een vervolgsessie met Blauwhoed en Syntrus Achmea. 25 Mei deelden we conclusies uit recent literatuuronderzoek én de toepassing van omgevingspsychologie in een nieuw vastgoedproject met verrassende verticale buurtjes.

Waarom vastgoed vergelukken?

Geluk en gezondheid van bewoners verhogen is niet alleen van belang voor hen, maar voor de hele maatschappij. Want mensen die gelukkig zijn, zijn gezonder, hebben lagere ziektekosten, leven langer, en zorgen beter voor elkaar, hun huis, buren en stad. Ze werken effectiever en zijn productiever. Ze leren beter en hebben zelfs een hoger IQ. Ook op vastgoedniveau brengt het veel voordelen met zich mee: minder verloop, beter betalingsgedrag, minder onderhoud, lagere beheerskosten, lagere afschrijvingskosten, etcetera.  Belangrijk gezien de huidige maatschappelijke uitdagingen als eenzaamheid, hoge zorgkosten, inclusiviteit, vergrijzing. Om dit goed te kunnen doen, is het van belang goede kennis te hebben van het effect van vastgoed op mensen en hun welbevinden. Want alleen als je weet aan welke knoppen te draaien, kun je de benodigde impact realiseren. Hier komt het vak Omgevingspsychologie van pas. En Pim heeft zich afgelopen jaar verdiept in literatuuronderzoek.

Literatuuronderzoek omgevings-psychologie

Het afgelopen jaar heeft Pim zich ondergedompeld in literatuuronderzoek over onderwerpen rondom omgevingspsychologie. Hij las onderzoeken over de hoofdthema’s Verbinding, Invloed en Gezondheid en subthema’s als collectiviteit, trots, veranderbaarheid en natuurinclusief in vastgoed. En wat de effecten daar van zijn op het geluk en de gezondheid van bewoners, buurten en steden.

Een aantal interessante conclusie / inzichten uit de onderzoeken:

  • Verbinding: Uit onderzoek blijkt dat wonen in een buurtje je leven en welzijn verbetert (a. Fried, 1982)
  • Invloed: Een gevoel van controle en betrokkenheid bij beslissingen: reduceert stress bij gebruikers en verhoogt hun tevredenheid (Gurran and Randolph, 2013).
  • Gezondheid: Stressreductie: de mens leeft nog maar relatief kort in stedelijke omgevingen, de natuur voelt als ‘naar huis gaan’, ontspant ons (Ulrich, 1991, stress recovery theorie, Kaplan, attention recovery theory).

"First we shape our buildings, then they shape us.”

SIR WINSTON CHURCHILL

Toepassing: verticale buurtjes

De drukbezochte DVDP ’22 sessie van Blauwhoed, Syntrus Achmea en Juli Ontwerp sloten ze toen af met de toezegging om de inzichten uit het vakgebied Omgevingspsychologie te brengen tot een daadwerkelijk plan waarin deze kennis wordt toegepast. Op 25 mei ’23 was het zo ver dat ze hun gezamenlijke plan Maricken II voor het eerst voor publiek presenteerden.

Dit bijzondere project voor senioren is gebaseerd om de principes van Samen Zelfstandig: een nieuw woonconcept voor zelfstandig wonende senioren in collectief verband. Het doel is om met deze woonvorm eenzaamheid onder ouderen te verminderen, mantelzorgers te ontzorgen en de bewoners te activeren middels sociale interactie en nudging. Hierbij horen zowel een fysiek als een sociaal plan. Daarbij zochten we naar een nieuwe verhouding tussen collectief en privé: één die past bij de huidige tijd en die in de toekomst kan meeveranderen met de tijdgeest.

Software hardware mindware orgware

Daarna gingen de deelnemers uiteen in 4 groepjes. In 2022 was gediscussieerd over de vraag “Welke stappen kunnen we zetten om Geluk en Gezondheid essentieel onderdeel van vastgoedontwikkeling te maken?” De reacties van de ca 100 deelnemers van die sessie gaf waardevolle inzichten en bleek mooi te clusteren volgens de thema’s software, hardware, mindware en orgware, die we naderhand deelden in een nieuwsbrief. Dit jaar dachten we tijdens deze sessie aan de hand van deze thema’s verder na over hoe er meer Verbinding, Invloed en Gezondheid in vastgoed daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Zo komen we steeds stappen verder in het realiseren van gelukkige en gezonde steden en bewoners.