Geluksgedreven vastgoed en het belang van samenwerken

BNA webinar & discussie met Juli, Syntrus en Blauwhoed

Het verbeteren van de leefbaarheid van steden en het geluk van bewoners is al een tijd een belangrijk thema in de vastgoedwereld. Maar hoe zorgen we dat dit ook werkelijk gerealiseerd wordt? Voor BNA verzorgde Pim een interactieve webinar/discussie met als centraal thema het belang van samenwerken.

Geluksgedreven vastgoed

Afgelopen donderdag organiseerde de BNA de online webinar/discussie ‘Geluk en gezondheid in de gebouwde omgeving’. Hierin gingen Pim, Nicole Maarsen (directeur van belegger Syntrus Achmea) en Yvonne van Mierlo (directeur van ontwikkelaar Blauwhoed) met elkaar én met de deelnemers in gesprek over de thema’s Geluk en Gezondheid in vastgoed. En over het belang van samenwerken.

Pim startte de middag met een korte inleiding over het belang van meer focus op het realiseren van Geluksgedreven Vastgoed. Belangrijke thema’s, gezien:

  • het steeds meer verdichten van steden,
  • het groter wordende gevoel van eenzaamheid en
  • bijbehorende effecten als hogere ziektekosten.

Maar ook lastig om te realiseren, zo blijkt in de praktijk.

Begrijp elkaars agenda

Doel van de oefening van deze middag: het benoemen van het belang van samenwerking en het verkennen van elkaars agenda omtrent vastgoedontwikkeling.

Interessant van deze vorm van het webinar is dat, door dit inzicht in elkaars agenda’s, je op zoek kunt naar oplossingen die voor álle belanghebbende partijen werken. Zo kun je samen de schouders eronder zetten en meer slagkracht ontwikkelen.

“Waarom Geluk & Gezondheid?”

In een korte inleiding vertelde Pim de deelnemers over de effecten van de verdichting van steden, en hoe Juli Ontwerp hier als architectenbureau mee bezig is. Vervolgens vroeg hij Nicole en Yvonne waarom Syntrus Achmea en Bauwhoed zich inzetten voor Geluk en Gezondheid in de gebouwde omgeving.

Nicole liet weten dat het PvE van G&G dat we samen aan het ontwikkelen zijn een belangrijke tool is om invulling te geven aan de ‘S’ van de ESG (Environmental, Social en Governance) die Syntrus nastreeft.

Yvonne vertelde dat bij Blauwhoed het komt vanuit intrinsieke motivatie om steden beter te maken door af te stemmen op de behoefte van de klant.

Tools voor meer Geluk & Gezondheid in vastgoed

Ook ging Pim in op de tools die Juli Ontwerp samen met Syntrus Achmea en Blauwhoed aan het ontwikkelen is. Het Geluks Programma van Eisen en de Geluks Morfologische Kaart zijn praktische tools die zijn we steeds verder aanscherpen. Onder meer met de uitkomsten van onderzoeken, zoals het wetenschappelijke literatuuronderzoek dat is uitgevoerd door het HappinessLab. Ook de online enquête ‘Thuiswerken en Woongeluk’, door Syntrus Achmea, Blauwhoed en Juli Ontwerp gezamenlijk uitgezet gaf waardevolle input. Deze enquête werd in mei 2020 door ca 600 mensen ingevuld.

Tools voor meer geluk en gezondheid in de gebouwde omgeving

Verder vertelde hij over het huidige onderzoek dat we met Happinesslab uitvoeren en waarin we de bewoners van 15 gerealiseerde projecten vragen naar hun beleving van geluk en gezondheid in de woningen. Op deze manier blijven we onze kennis voortdurend vergroten door te leren van praktijkervaringen van onze gebruikers.

De icoontjes van onze Gelukkige Gebouwen Test

Verschillende perspectieven

Er ontstond een levendig gesprek tussen de inleiders onderling, maar ook met de deelnemers aan de bijeenkomst. Hierbij stond de onderschrijving van het belang van de thema’s, het ervaren van belemmeringen hierbij en het zoeken naar nieuwe wegen om hiermee verder te gaan centraal.

Benieuwd naar de presentatie? Laat het ons weten, dan sturen we je het toe.

Lees ook:

Geluk & Gezondheid