Onderzoek Geluk & Gezondheid

Appèl voor meer, goede, ouderenwoningen

In 2040 telt Nederland bijna 5 miljoen 65-plussers. Om alle ouderen een gezond en passend thuis te bieden, moeten er ten minste 500.000 woningen (om)gebouwd worden. Syntrus Achmea en Zilveren Kruis schreven het appèl ‘Alle ouderen een gezond thuis’, met Samen Zelfstandig als voorbeeld.

Alle ouderen een gezond thuis

In 2040 telt Nederland bijna 5 miljoen 65-plussers, onder wie 1,8 miljoen alleenstaanden. Syntrus Achmea en zorgverzekeraar Zilveren Kruis, beide onderdeel van Achmea, hebben hun krachten gebundeld om deze maatschappelijke opgave aan te pakken. Daarbij pleiten zij voor meer gemeenschappelijke woonvormen en zorg rondom huis.

Wonen en zorg geïntegreerd

In hun appèl ‘Alle ouderen een gezond thuis’ benadrukken Syntrus Achmea en Zilveren Kruis het belang van deze geïntegreerde benadering van wonen en zorg. “Nu bepaalt de zorgvraag nog vaak waar iemand woont: thuis of in een verpleeghuis. Dat willen we omdraaien. Zorg in de woning is beter dan wonen in de zorg. Als we meer van deze alternatieven kunnen bieden, is dat niet alleen gunstig voor de ouderen. Het vermindert ook de druk op de (mantel)zorg en tegelijkertijd komen er woningen vrij voor starters en jonge gezinnen omdat ouderen uit (bijvoorbeeld) hun eengezinswoning verhuizen”.

"Als we meer van deze alternatieven kunnen bieden, is dat niet alleen gunstig voor de ouderen. Het vermindert ook de druk op de (mantel)zorg en tegelijkertijd komen er woningen vrij voor starters en jonge gezinnen."

SYNTRUS ACHMEA

Moderne hofjes

Bij ouderen – en in het bijzonder bij alleenstaande ouderen – is een groeiende vraag naar passende woonvormen waar zelfstandigheid en gemeenschappelijkheid gecombineerd worden. Moderne hofjes dus, die er onder meer aan bijdragen dat er minder sociale eenzaamheid is. En dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Dit heeft bovendien een gunstig effect op de druk op mantelzorgers en hulpverleners. Zij worden ontlast omdat mensen als ‘goede buren’ meer op elkaar letten. De zorgvraag en dus de zorgkosten nemen af.

Appèl op overheid en gemeenten

In hun appèl vragen Syntrus Achmea en Zilveren Kruis drie actiepunten overheid en gemeenten om drie acties op zich te nemen, waaronder het stimuleren van deze gemeenschappelijke woonvormen voor ouderen. Ook voor henzelf hebben ze drie actiepunten geformuleerd, zoals het substantieel investeren in woningen voor senioren en zorgvastgoed.

Samen Zelfstandig

Om hier pro-actief mee bezig te zijn, ontwikkelden ze op eigen initiatief samen met Juli Ontwerp het woonconcept ‘Samen Zelfstandig’ dat aansluit bij de woonbehoefte van deze steeds groter groeiende groep senioren. Het doel is om met deze woonvorm eenzaamheid onder ouderen te verminderen, mantelzorgers te ontzorgen en de bewoners te activeren middels sociale interactie en nudging. Het concept kan overal in Nederland gerealiseerd worden en bestaat uit ‘buurtjes’ van 36 woningen, verdeeld over drie verdiepingen, rond een ‘dorpspark’.