7/12
Corporatie, Gebiedsontwikkeling, Nieuwbouw, Wonen

Vondelparck | Ridderkerk

Waar eerst 250 verouderde portiekflats stonden, wilde woningcorporatie Woonvisie een nieuw plan met langere levensduur. Met diverse type woningen voor de grote variatie aan toekomstige bewoners. En voorzien van goede parkeeroplossing en mooie, groene buitenruimte om fijn te kunnen verblijven.

Stedenbouwkundig ontwerp

De 250 portiekflats voldeden niet meer aan de huidige eisen, waren slecht herontwikkelbaar en moesten daarom gesloopt worden. De opgave die we kregen was dan ook een passend stedenbouwkundig ontwerp te maken en een deel van de woningen en de openbare ruimte te ontwerpen.

Nauwe samenwerking

Gedurende het project werkten we niet alleen in nauw overleg met de gemeente Ridderkerk, maar ook met de omwonenden. Zo konden we hun wensen in het plan meenemen.

Fijne buitenruimte

Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp van het Vondelparck was om een wijk te ontwerpen die een sterke differentiatie in woonproducten combineert met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte.

Door het parkeren grotendeels in een parkeergarage met een daktuin op te lossen, werd het mogelijk om het project – ondanks de hoge dichtheid van 85 woningen/ha – een zeer open en groene sfeer mee te geven.

De daktuin gaven we sfeervolle hoogteverschillen. Hierdoor werd het een fijne ruimte die de bewoners de gelegenheid geeft om elkaar te ontmoeten.

Mix van woningtypologieën

Rond het groene binnenterrein is een mooie mix van grondgebonden woningen, beneden-boven woningen, kleine en grote appartementen ontstaan. Deze woningen worden bewoond voor verschillende doelgroepen als starters, senioren, gezinnen, zowel in de koop (55%) als de sociale huur (45%).

Beeldkwaliteitsplan

Voor de architectonische uitwerking hebben wij een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor de te ontwerpen woningen waren de belangrijkste uitgangspunten een eenduidige metselwerk-architectuur, alzijdigheid van de blokken en samenhang met de openbare ruimte.

Wij ontwierpen 120 van de woningen: de toren, de seniorenwoningen, de beneden-boven woningen en de huurappartementen. De overige woningen werden ontworpen door Klunder Architecten.

"Het is goed geluk een zeer hoge dichtheid te combineren met een prettig verblijfsklimaat"

PIM VAN DER VEN | JULI ONTWERP

FOTOGRAFIE: LUUK KRAMER

Producten

 • Stedenbouwkundig ontwerp
 • Ontwerp openbare ruimte
 • Stedenbouwkundig matenplan en inrichtingsplan
 • Beeldkwaliteitsplan
 • Ontwerp 120 woningen: de toren met appartementen, de seniorenwoningen, de beneden-boven woningen en de huurappartementen
 • Coördinatie ontwerp overige woningen

Projectinformatie

 • Opdrachtgever: Woningcorporatie Woonvisie Ridderkerk icm Ballast Nedam
 • Realisatie: 2001-2003 (ontwerp), 2003-2005 (realisatie)
 • Ontwerpteam: Pim van der Ven, Mark Dekker, Jeffry Gilyamse, Erwin Verhoeve, Jack Bouwer, Gijs van Duin
 • Bouwkundig aannemer: Ballast Nedam
 • Publicatie: de Architect, maart 2007

Scores Geluk & Gezondheidstest

Collectiviteit
Trots
Co-design stakeholders
Betrokken gebruikers
Betaalbaar
Natuur incl
Gezonde gebruikspatronen