8/12
Corporatie, Nieuwbouw, Wonen

Lupine | Rotterdam

Dit stoer ogende woningbouwproject bevat 40 verschillende woningtypes, allemaal binnen de prijsstelling van sociale woningbouw. De woningen zijn zo ontworpen, dat ze tijdens bewoning aanpasbaar zijn. Het binnenterrein met gedeelde hofjes ontwierpen we samen met de toekomstige bewoners.

Intensief inspraaktraject

In ons plan namen we daarom diversiteit en flexibiliteit, oftewel her-ontwikkelbaarheid, dan ook als belangrijke uitgangspunten. We werkten niet alleen samen met Urbis en dS+V, maar ook met de bewonersorganisaties, omwonenden en toekomstige bewoners.

Verbinding

Gemeenschapsvorming was een belangrijk doel bij het plan. Dit heeft geleid tot de introductie van grote, gedeelde binnenhoven. Bij de inrichting van deze hoven is goed gekeken naar het mogelijk gebruik ervan met looplijnen, zitplekken, plekken op de zon etc. Door daarnaast ook de toekomstige bewoners van het project bij het ontwerp te betrekken, zijn deze hoven vanaf de oplevering direct een plek voor spel en ontmoeting geworden

fijn om buiten te zijn

Binnenhoven

De binnenhoven hebben veel ruimte voor zitten, spelen, elkaar ontmoeten en genieten van de zon.

Het ontwerp

De oude woningen op de locatie werden na 40 jaar gesloopt omdat ze niet meer passend, mono-typologisch en niet her-ontwikkelbaar waren. In ons plan is diversiteit en flexibiliteit, oftewel her-ontwikkelbaarheid dan ook een belangrijk uitgangspunt geweest. De constructie, installaties, ontsluitingstypologie en de gevelopbouw zijn met dat doel geïntegreerd benaderd. Daarmee is het gelukt om binnen de prijsstelling van sociale woningbouw 40 verschillende woningtypes te introduceren en zo veel doelgroepen te bedienen. Tevens is het plan in de gebruiksfase makkelijk aanpasbaar voor de bewoners.

Het project ligt enerzijds aan een park en anderzijds aan een woonstraatje. In de uitwerking van de architectuur is gestreefd naar het werken met middelen die bij deze beide schalen paste. Dit heeft geleid tot een stoer gemetseld gebouw wat door de schaal van de volumes en de raamopeningen goed bij het park past en door de verfijnde uitwerking ervan tevens bij het straatje aansluit.

Fotografie: Luuk Kramer

Betrokken partijen

  • Opdrachtgever: COM Wonen Rotterdam
  • Bouwtijd: 2005-2007
  • Aannemer: Schouten en de Jong Leiderdorp
  • Publicaties: Stadscahiers, speciaal nummer, juli 2008; Interni, Rusland, september 2008
  • Ontwerpteam: Pim van der Ven, Mark Dekker, Jos Schäffer, Frank Aartsen, Jack Bouwer, Paul Peter Kuper

Scores Geluk & Gezondheidstest

Collectiviteit
Trots
Co-design stakeholders
Co-creatie kopers
Betrokken gebruikers
Veranderbaar
Betaalbaar
Gezonde gebruikspatronen