Gebiedsontwikkeling, Transformatie, Wonen

Heeren van Maerlant | Brielle

Een van onze favoriete projecten, vanwege de interessante mix van transformatie, gevarieerde nieuwbouw en de heerlijke groene collectieve buitenruimte.
Én vanwege de enthousiaste opdrachtgever en bewoners.

8/12

Prijswinnend ontwerp

Voor de herontwikkeling van de strip met voormalige scholen binnen de historische stadswal van Brielle schreef het College van Burgemeester en Wethouders in 2013 een ontwikkelprijsvraag uit.

We wonnen deze complexe prijsvraag mede dankzij de visie en het ruimtelijk perspectief dat we ontwikkelden middels co-design en co-creatie sessies met de belanghebbende partijen en in nauwe samenwerking met Blauwhoed. Interessant onderdeel waren de scenario’s die we in de plannen verwerkten.

De gestyleerde serres volgen de lijnen van de voormalige schoollokalen en zorgen voor een verrassend contrast met de authentieke muur van de school.

Transformatie, nieuwbouw en openbare ruimte

Het plan bestond uit meerdere onderdelen. De belangrijkste drie waren de transformatie van de oude Jongensschool naar stadswoningen en appartementen, nieuwbouw eengezinswoningen die moesten passen in de historische context en het creëren van een gastvrije openbare ruimte.

De doelgroep bestaat uit gezinnen en senioren. De woningen moesten geschikt zijn voor sociale huur t/m vrijstaande koopwoningen voor het hogere segment. Betaalbaarheid voor elke doelgroep was een belangrijk aspect.

Van Jongensschool naar woonfunctie

Bij de transformatie van de Jongensschool hebben we alle bouwdelen die herbruikbaar waren voor de nieuwe functie ‘wonen’ in ere hersteld.

Alle nieuw benodigde zaken zoals voordeuren, balkons en dakkapellen voerden we modern uit, met een visuele verwijzing naar de karakteristieke oude vormgeving. Deze ‘afdrukken uit het verleden’ in de stadswalgevel van de oude technieklokalen hergebruikten we; ze zijn terug te zien in de vorm van de toegevoegde zinken verbond met de school aan de overzijde van de weg. Veel inwoners uit Brielle echt trots zijn op het behoud van dit historische gebouw.

Respectvolle inpassing in de historische context

In de eensgezinswoningen verwerkten we diverse geabstraheerde kenmerken uit de historische woningen in Brielle verwerkt, waaronder de verticale raamverdeling, keimwerk, Brielse stoepjes en het kleurgebruik in de gevels. Een bijzonder element is de figuratieve Geuzenvlag in de hekwerken van de Franse balkons.

Groen en openbare ruimte

De buitenruimte is bijna geheel autovrij en is voorzien van veel groen en Brielse stoepjes, waardoor het een heerlijke verblijfsruimte is waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De historische restanten van oude kloosters zijn per toeval zijn blootgelegd en vormen nu een heerlijke zit- en speelplek voor de omwonenden. De seniorenwoningen hebben veel glas en een royale tuin waardoor ze uitkijken op de prachtige oude stadswal.

Fotografie: Peter Andrik, Kees Stuip, Michael Anhalt

BETROKKEN PARTIJEN

  • Opdrachtgever: Gemeente Brielle/ Blauwhoed
  • Ontwerp: 2013 – 2015
  • Realisatie: 2016 – 2017
  • Constructeur: Bouw en adviesbureau van der Ven bv
  • Bouwkundig aannemer: Hazenberg Bouw bv
  • Ontwerpteam: Pim van der Ven, Rob Kotte, Joost Woertman,
    Mariana Couto Brito, Filip Nieuwpoort, Hennie Dankers

Scores Geluk & Gezondheidstest

Collectiviteit
Trots
Co-design stakeholders
Co-creatie kopers
Betrokken gebruikers
Betaalbaar
Natuur incl
Gezonde gebruikspatronen