5/12
Nieuwbouw, Openbaar, Wonen

Buitenhof Blok C | Delft

Dit appartementencomplex is onderdeel van een grootschalige gebiedsontwikkeling in de wijk Buitenhof in Delft. Juli ontwierp hiervoor 3 blokken, waaronder dit blok C met sporthal volgens IOC normen, omzoomd met studentenwoningen.

Stadsboulevard Delft

Project Buitenhof in Delft is een grootschalige gebiedsontwikkeling in Delft langs de Martinus Nijhoflaan. De gemeente vormt deze straat om van ontsluitingsweg tot stadsboulevard. Het programma is verdeeld over drie bouwblokken en omvat:

  • Fase 1 – Blok C: een sporthal volgens de IOC normen in combinatie met studentenwoningen (realisatie in 2007)
  • Fase 2 – Blok A: grondgebonden woningen (realisatie in 2009)
  • Fase 3 – Blok B: een complex met starterswoningen volgens het vernieuwende One Space concept (realisatie in 2022)

Elk blok is voorzien van een bebouwde parkeervoorziening. Daarnaast was de herinrichting van de openbare ruimte onderdeel van de opgave.

Co-design stakeholders

In nauwe samenspraak met de gemeente Delft is de inpassing van dit plan in de herontwikkeling van de Martinus Nijhoflaan tot stand gekomen. De logistiek van de omliggende functies zoals een crematorium, een bibliotheek en een moskee speelde hierbij een belangrijke rol. Tenslotte is er nauw overleg geweest met alle sportverenigingen die de sporthal gaan gebruiken.

Sporthal De Buitenhof is gebouwd volgens IOC normen

Inpassing in architectuur omgeving

De architectuur van de drie gebouwen is nadrukkelijk verwant, de gebruikte middelen wisselen enigszins per sfeer van de bouwblokken. Er is gekozen voor warm getinte, ton sur ton metselwerkarchitectuur met veel verfijning.

De openbare ruimte langs de boulevard voegt zich naar het regime ervan. In de zijstraten echter is de buitenruimte inrichting verfijnder, met voordeuren aan de straat, oude bomen en een singel, waarmee de overgang naar de achterliggende woonwijk wordt gerealiseerd.

Studentenwoningen omzoomen de sporthal.

IOC Sporthal

Blok C, de Sporthal met studentenwoningen, is als eerste gerealiseerd. Dit blok staat langs de boulevard. De eerste twee verdiepingen bestaan uit publieksfuncties met een flink overstek. Om te voorkomen dat de sporthal een dicht blok langs de boulevard wordt, is deze omzoomd met studentenwoningen.

Ondanks het formaat van het complex doet het verfijnd aan dankzij de lijnstructuren in de gevel, uitgevoerd in diverse materialen

Scores Geluk & Gezondheidstest

Collectiviteit
Trots
Co-design stakeholders
Betaalbaar
Gezonde gebruikspatronen