Herontwikkeling, Hotel, Wonen

Apollohotel | Papendrecht

Dit is niet zomaar een hotel. Het herbergt naast de gebruikelijke hotel- en vergaderfaciliteiten namelijk ook 30 seniorenwoningen. De bewoners hiervan én de hotelgasten kunnen gebruik maken van het bijbehorende zwembadcomplex en dubbele sporthal. Dit maakt het hotel tot een sociaal hart.

6/12

Hotel met buurtfunctie

De hotellocatie maakte onderdeel uit van een grootschalig herstructureringsproject binnen de gemeente Papendrecht. Van het bestaande hotel bleef alleen het blokje met hotelkamers gehandhaafd. Het hotel is uitgebreid met extra kamers, congresfaciliteiten en 30 woningen voor senioren. Bovendien moesten een nieuw zwembadcomplex en een dubbele sporthal worden gerealiseerd, wat overigens buiten deze opgave viel.

Diverse scenario’s

Samen met Vorm Ontwikkeling en de gemeente Papendrecht zijn verschillende scenario’s voor de inpassing van het hotel en het sportcentrum bedacht. Hierbij streefden we naar synergie tussen het hotel, de woningen en de sportfaciliteiten. De gekozen variant brengt deze functies op een mooie manier bij elkaar.

Vormgeving

Het gebouw vormt met zijn programma en hoogte een mooie entree naar het verderop gelegen centrum van Papendrecht. Door de trapsgewijze opbouw van het gebouw kon het te behouden deel van het hotel mooi worden opgenomen in het ensemble. Dit bouwdeel is later gerenoveerd waarna de aansluiting verder is verbeterd. Het hotel bevind zich op de onderste drie verdiepingen en omvat naast 39 hotelkamers een restaurant, vergaderfaciliteiten en een parkeergarage. De bovengelegen service woningen maken gebruik van de verschillende faciliteiten van het gebouw en de omgeving.

Het hotel sluit op de begane grond aan op het sportcomplex, zodat goede doorgangen mogelijk zijn. Op het dak van deze verbinding is een mooie patio ruimte aangelegd voor het hotel

Materialisering

De gevel bestaat uit doorlopende horizontale metselwerk verbanden waarbij veel aandacht is besteed aan de detaillering van banden en verbanden. Door deze banden consequent en alzijdig door te zetten bij de verschillende functies is er een mooi geheel ontstaan.

Programma

 • Renovatie bestaand hotel
 • Nieuwbouw hotel met 39 kamers en congresfaciliteiten
 • 30 service woningen voor senioren

Projectinformatie

 • Opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling / Next Real Estate
 • In nauwe samenwerking met: Gemeente Papendrecht en Urbis
 • Realisatie: 2010 – 2011
 • Architect: Juli Ontwerp
 • Ontwerpteam: Pim van der Ven, Leen Kooman, Hennie Dankers, Joost Woertman
 • Constructeur: Vocon
 • Planuitwerking: IOB
 • Bouwkundig aannemer: Vorm Bouw

FOTOGRAFIE: Luuk Kramer, Apollohotel, Google maps

Scores Geluk & Gezondheidstest

Collectiviteit
Trots
Wonen/Werken
Co-design stakeholders
Betaalbaar
Gezonde gebruikspatronen