Juli onderzoek in vakblad Vastgoedmarkt

‘Woongeluk na corona: Bewoners meer betrekken bij ontwerp’ kopt het gisteren verschenen interview met Pim in vakblad Vastgoedmarkt. Ze hadden gehoord over de online enquête ‘Woongeluk en Thuiswerken’ die we eerder dit jaar na aanleiding van de Corona-maatregelen samen met Syntrus Achmea, Blauwhoed en Bureau de Bont hadden uitgezet. En waren benieuwd naar de inzichten die we opdeden dankzij de respons van meer dan 600 mensen.

Uit ons onderzoek blijkt onder andere dat een kleine meerderheid van Nederland positief is over het ervaren woongeluk in tijden van corona. Maar ook dat er, gezien de stevige kritische minderheid, nog wel het nodige verbeterd kan worden.

Interessante input voor ons als architect (Juli Ontwerp), investeerder (Syntrus Achmea), ontwikkelaar (Blauwhoed) en adviseur (Bureau de Bont) van vastgoed. Dat vond ook Robert Paling van Vastgoedmarkt. Eind augustus schreef hij hier al een eerste artikel over: ‘Post-corona wonen en werken: zoeken naar ruimte’. Maar hij wilde ook onze visies horen en hier een vierluik over schrijven.

Gelukkiger en Gezonder in Corona-tijd

In dit tweede artikel uit de reeks van vier interviewt hij Pim over zijn visie op hóe dat dan verbeterd zou moeten worden. Pim geeft inzicht in ‘de drivers voor Gelukkiger en Gezonder wonen’ die naar voren kwamen uit de enquête én uit het wetenschappelijk literatuuronderzoek dat het Happiness Lab deed in opdracht van Juli, Blauwhoed en Syntrus. Ook benoemt hij onder andere het belang van een ‘meer dan minimale maatvoering’ voor de langetermijn maatschappelijke waarde van vastgoed.