Geluk & Gezondheid

Hoe je woont bepaalt 15% van je geluk. En staat daarmee precies op hetzelfde niveau als fysieke en mentale gezondheid. Bijna 75% van de mensen die blij zijn met hun huis zijn over het algemeen ook gelukkig.

Bij woongeluk denken we vooral aan een dak boven je hoofd, waar het droog, warm en gezellig is. Maar wonen en geluk zijn op zo veel meer manieren aan elkaar verbonden. Je portiek, de opgang, de straat en de wijk. Je buren en het groen in de buurt. De voorzieningen die er zijn. Ook dat is wonen en ook dat bepaalt je geluk. Maar toch kijken we bij het ontwerpen en ontwikkelen van woningen en woonomgevingen nauwelijks vanuit geluk naar datgene wat we doen. Dat is vreemd.

Als geluk en wonen zo met elkaar verbonden zijn, moeten we niet alleen vanuit functionele eisen kijken naar hoe we bouwen, maar ook hoe het bij kan dragen aan ons geluk en hoe we dat kunnen optimaliseren. Daarom kijken wij van Juli Ontwerp vanuit drie perspectieven naar hoe we woningen ontwerpen, bouwen en buurten ontwikkelen: verbondenheid, gezondheid en invloed.

Wat levert het ons uiteindelijk op? Mensen die gelukkig zijn, zijn gezonder, hebben lagere ziektekosten, leven langer, en zorgen beter voor elkaar, hun huis, buren en stad. Ze werken effectiever en zijn productiever. Ze leren beter en hebben zelfs een hoger IQ. En dat brengt vele voordelen met zich mee: minder verloop, beter betalingsgedrag, minder onderhoud, lagere beheerskosten, lagere afschrijvingskosten, etcetera.  Op lange termijn zijn gebouwen waar mensen graag willen wonen en gelukkig zijn, veel meer waard. Dus investeer niet in steen, maar in geluk.

Geluksgedreven vastgoed

WHY

"Omdat gebouwen er zijn voor mensen, niet andersom"

Wij ontwerpen vastgoed dat bijdraagt aan het geluk en de gezondheid van mensen. En dat rekening houdt met de belangen van álle betrokken partijen.
Vastgoed dat is gericht op blijvende waarde en niet op alleen directe winst.

de thema's

HOW

Door al 25 jaar goed naar de behoeftes van de gebruikers van onze gebouwen te luisteren én door onderzoek te doen, is gebleken dat 3 hoofdthema's van invloed zijn:
Verbondenheid, Invloed en Gezondheid.
Daarom is dit de rode draad in onze ontwerpen.

de tools

WHAT

Onder deze hoofdthema's vallen 9 subthema's.
Deze gebruiken we als een routekaart bij het ontwerpen van onze gebouwen. Ze zijn onderdeel van door ons ontwikkelde tools: het Geluks PvE, de Geluks morfologische kaart en de Scorekaart Gelukkige Gebouwen.

Geluks PvE & Morfologische kaart

Ons Geluks PvE hebben we opgesteld samen met Syntrus Achmea en is gebaseerd op onderzoek, interviews en omgevingspsychologische inzichten. De drie hoofdthema’s verbinding, invloed en gezondheid en de subthema’s zijn hierbij krachtige handvatten. De morfologische kaart geeft snel en praktisch inzicht op welke wijze een ontwerp of bestaand gebouw Vergelukt kan worden. Dat kan op grote schaal, maar ook kleine ontwerpveranderingen kunnen al groot effect hebben.

Scorekaart Gelukkige Gebouwen

We leggen al onze plannen, nieuw en al gerealiseerd, langs de meetlat voor Geluk en Gezondheid. Daarvoor hebben we een scorekaart ontwikkeld, gebaseerd op ons Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid en onze morfologische kaart. We hanteren daarbij de belangrijkste onderwerpen, verbinding, invloed en gezondheid als categorieën in groen. De invulling met de andere icoontjes spreekt voor zich. Per project ontstaat zo een score tussen 1 en 12 die terug te vinden is in de stempel bij elk project op de site.