Geluk & Gezondheid

Geluksgedreven vastgoed

WHY

"Omdat gebouwen er zijn voor mensen, niet andersom"

Wij ontwerpen vastgoed waar mensen gelukkig zijn. Dat bijdraagt aan hun gezondheid. En dat rekening houdt met de belangen van álle betrokken partijen.
Vastgoed dat is gericht op blijvende waarde en niet op alleen directe winst.

de thema's

HOW

Door al 25 jaar goed naar de behoeftes van de gebruikers van onze gebouwen te luisteren én door onderzoek te doen, is gebleken dat 3 hoofdthema's van invloed zijn:
Verbondenheid, Invloed en Gezondheid.
Daarom is dit de rode draad in onze ontwerpen.

de tools

WHAT

Onder deze hoofdthema's vallen 9 subthema's.
Deze gebruiken we als een routekaart bij het ontwerpen van onze gebouwen.

Scorekaart Gelukkige Gebouwen

We leggen al onze plannen, nieuw en al gerealiseerd, langs de meetlat voor Geluk en Gezondheid. Daarvoor hebben we een scorekaart ontwikkeld, gebaseerd op ons Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid en onze morfologische kaart. We hanteren daarbij de belangrijkste onderwerpen, verbinding, invloed en gezondheid als categorieën in groen. De invulling met de andere icoontjes spreekt voor zich. Per project ontstaat zo een score tussen 1 en 12 die terug te vinden is in de stempel bij elk project op de site.