De ‘Gelukkige Gebouwen-Test’

Zou dat niet mooi zijn; een test om te onderzoeken in welk soort gebouwen mensen het gelukkigst wonen? Vinden wij wel! En daarom willen we zo’n test gaan ontwikkelen.

Startpunt: jullie visie op Geluk en Gezondheid in de gebouwde omgeving

Tijdens ons Lustrumfeest hebben we alle 180 aanwezigen gevraagd hoe zij denken over Geluk (en gezondheid) in de gebouwde omgeving; Wat vinden jullie belangrijk? Wat zijn jullie dromen? Wat zien jullie als kansen? Wat zijn volgens jullie bedreigingen?

We hebben jullie beloofd om de inzichten en conclusies met jullie te delen. Bij deze! De ruim 600 uitspraken zijn door De Plekkenmakers geordend, geclusterd en verwerkt tot een aansprekend beeld. Het is nog geen Big Data, maar wel al een lekkere start.

De inzichten

Een gebouw draagt bij aan het geluksgevoel van zijn bewoners en gebruikers, als:

  • zij invloed hebben op het gebouw: de creatie en het beheer, op de betaalbaarheid, en op de aanpasbaarheid naar eigen wensen van het gebouw
  • zij zich verbonden voelen met het gebouw (en de omgeving): door zich er trots op te kunnen voelen, onderdeel te zijn van de gemeenschap, en door het voor meer dan alleen de primaire functie (wonen / werken) te kunnen gebruiken
  • het gebouw bijdraagt aan hun gezondheid: door te zorgen voor een goed binnenklimaat, natuur een plek te geven in het gebouw, en door uit te nodigen tot bewegen.

De illustratie: Why, How & What

Alle ruim 600 uitspraken hebben we uitgetypt en in een overzicht gezet, en geclusterd. In de buitenste cirkel van de illustratie zijn deze clusters als icoontjes terug te vinden;

  • Groene blokjes: dit vinden jullie belangrijk …*
  • Blauwe spreekbolletjes: dit zien jullie als kansen …*
  • Gele wolkjes: dit zijn jullie dromen …*
  • Rode waarschuwingsborden: dit zien jullie u als bedreigingen …*

*… voor Geluk (en gezondheid) in de gebouwde omgeving.

Het formaat van de icoontjes geeft globaal aan hoeveel van de uitspraken onder dit cluster vallen.
(Wil je de complete illustratie als .jpg hebben? Mail ons, dan sturen we het toe.)

Volgende stap: Geluks-PvE

Met dit als basis gaan we verder werken aan de ‘Gelukkige Gebouwen test’. De volgende stap: later deze maand met Syntrus Achmea over het Geluks-PvE nadenken.

Wij houden jullie op de hoogte.

– TAKING THE NEXT STEP in creating healthy buildings for happy lives – Powered by Juli